anglès
acronym
APA
expansion
American Psychological Association
category
noun
thematic area
psychology
academic and professional organisations
català
sigla
APA
desenvolupament
Associació Americana de Psicologia
categoria
nom femení
àrea temàtica
psicologia
associacions acadèmiques i professionals
Darrera actualització: 16-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina