català
sigla
GNU
desenvolupament
GNU no és UNIX
categoria
nom masculí
àrea temàtica
informàtica
internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglès GNU’s not UNIX. Es tracta d'un acrònim recursiu; la "G" fa referència a GNU, el nom del programa i la paraula en anglès per nyu, que és la icona de l'aplicació.
anglès
acronym
GNU
expansion
GNU’s not UNIX
category
noun
thematic area
computing
internet and new technologies
Darrera actualització: 14-11-2023
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina