català
abreviatura
q.s.
desenvolupament
quantitat suficient
categoria
locució
abreviatura
q.s.p.
desenvolupament
quantitat suficient per
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Etimologia
Del llatí quantum satis, quantum sufficit.
castellà
abreviatura
c.s.
desarrollo
cantidad suficiente
categoría
locución
abreviatura
c.s.p.
desarrollo
cantidad suficiente para
categoría
locución
área temática
ciencias de la salud
salud
Etimología
Del latín quantum satis, quantum sufficit.
Darrera actualització: 21-11-2023
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina