català
sigla
LORCPJM
desenvolupament
Llei orgànica reguladora de la competència i el procediment dels jutjats de menors
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento
de los Juzgados de Menores
.
castellà
sigla
LORCPJM
desarrollo
Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia
Darrera actualització: 21-9-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina