anglès
acronym
CIA
expansion
Central Intelligence Agency
category
noun
thematic area
law
political, legal and economic organisations and associations
català
sigla
CIA
desenvolupament
Agència Central d’Intel·ligència
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
organismes i associacions polítiques, jurídiques i econòmiques
Darrera actualització: 16-9-2021
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina