anglès
acronym
GATT
expansion
General Agreement on Tariffs and Trade
category
noun
thematic area
law
legislation and jurisprudence
català
sigla
GATT
desenvolupament
Acord general sobre aranzels duaners i comerç
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
De l’anglès General Agreement on Tariffs and Trade.
Darrera actualització: 18-10-2023
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina