català
abreviatura
p.
abreviatura
pàg.
desenvolupament
pàgina
categoria
nom femení
abreviatura
pp. [no recomanada]
desenvolupament
pàgines
categoria
nom femení plural
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques
castellà
abreviatura
p.
abreviatura
pág.
desarrollo
página
categoría
nombre femenino
abreviatura
pp.
abreviatura
págs.
desarrollo
páginas
categoría
nombre femenino plural
área temática
ciencias de la información
referencias y citas bibliográficas
Nota
La abreviatura pp. se usa para referenciar un intervalo de páginas concretas de una obra (por ejemplo, pp. 41-45).

Sin embargo, no es habitual escribir pp. para indicar el número de páginas de que consta una obra. En estos casos, se puede emplear págs. (por ejemplo, 85 págs.).
anglès
abbreviation
p.
expansion
page
category
noun
abbreviation
pp.
expansion
pages
category
plural noun
thematic area
information sciences
bibliographic references and citations
Darrera actualització: 23-4-2023
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina