català
abreviatura
març [no s’abreuja]
símbol
desenvolupament
març
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
Nota
Atesa la llargada, aquest mes no té abreviatura i es fa servir el nom desenvolupat.
castellà
abreviatura
mzo.
símbolo
MA
desarrollo
marzo
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Mar.
symbol
Mr
expansion
March
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina