català
sigla
COVID-19
sigla
covid [forma lexicalitzada]
desenvolupament
malaltia del coronavirus 2019
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Etimologia
De l’anglès coronavirus disease 2019.


Grafia
La forma recomanada en els textos especialitzats és COVID-19. En l’àmbit divulgatiu i de la llengua general, en canvi, es prefereix la forma ja lexicalitzada, covid, en minúscules i sense xifres.


Gènere
Els especialistes recomanen l’ús del femení per distingir clarament la malaltia (la COVID-19 o la covid) del virus que la causa (el coronavirus SARS-CoV-2). Tot i les vacil·lacions inicials, l’Institut d’Estudis Catalans s’ha decantat pel femení i així ho ha introduït al diccionari.


Pronúncia
Com a paraula aguda, es pronuncia amb l’accent tònic sobre l’última síl·laba (‑vid) i, d’acord amb la norma general, no porta accent gràfic.
castellà
sigla
COVID-19
sigla
covid [forma lexicalizada]
desarrollo
enfermedad del coronavirus 2019
categoría
nombre femenino
área temática
ciencias de la salud
salud
Género
Según el Diccionario de la RANM admite ambos géneros, pero los especialistas recomiendan el uso del femenino para distinguir claramente la enfermedad (la COVID-19 o la covid) del virus que la causa (el coronavirus SARS-CoV-2).
anglès
acronym
COVID-19
acronym
covid [lexicalised acronym]
expansion
coronavirus disease 2019
category
noun
thematic area
health sciences
health
Darrera actualització: 15-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina