anglès
acronym
ECTS
expansion
European Credit Transfer System
category
noun
thematic area
education
educational management and organization
català
sigla
ECTS
desenvolupament
sistema europeu de transferència de crèdits
categoria
nom masculí
àrea temàtica
educació
gestió i organització educatives
Etimologia
De l’anglès European credit transfer system.


Nota
Sistema establert a partir de la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència, transparència i compatibilitat d’estudis, títols i diplomes en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

Actualment, tots els ensenyaments de la Universitat de Barcelona s’han adaptat al sistema europeu de crèdits, de manera que, en general, és innecessari referir-se als crèdits com a crèdits ECTS o crèdits europeus, de manera sistemàtica.

Aquesta indicació és, però, pertinent en contextos en què es fa referència a altres sistemes de crèdits, com ara textos adreçats a estudiants de fora de la Unió Europea. En aquests casos, convé tenir present que el terme crèdits no es pot obviar (cal dir, per exemple, «30 crèdits ECTS» en comptes de «30 ECTS»).
castellà
sigla
ECTS
desarrollo
sistema europeo de transferencia de créditos
categoría
nombre masculino
área temática
educación
gestión y organización educativas
Etimología
Del inglés European credit transfer system.
Darrera actualització: 1-2-2024
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina