anglès
acronym
CEFR
expansion
Common European Framework of Reference for Languages
category
noun
thematic area
education
educational management and organization
català
sigla
MECR
desenvolupament
Marc europeu comú de referència per a les llengües
categoria
nom masculí
àrea temàtica
educació
gestió i organització educatives
castellà
sigla
MCER
desarrollo
Marco común europeo de referencia para las lenguas
categoría
nombre masculino
área temática
educación
gestión y organización educativas
Darrera actualització: 22-9-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina