anglès
acronym
PIF
expansion
trainee research staff
category
noun
thematic area
administrative language
educational management and organization
català
sigla
PIF
desenvolupament
personal investigador en formació
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llenguatge administratiu
gestió i organització educatives
castellà
sigla
PIF
desarrollo
personal investigador en formación
categoría
nombre masculino
área temática
lenguaje administrativo
gestión y organización educativas
Darrera actualització: 9-2-2024
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina