català
abreviatura
dt.
desenvolupament
dimarts
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
castellà
abreviatura
ma.
desarrollo
martes
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
anglès
abbreviation
Tues.
symbol
Tu
expansion
Tuesday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina