castellà
abreviatura
sá.
desarrollo
sábado
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
català
abreviatura
ds.
desenvolupament
dissabte
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
anglès
abbreviation
Sat.
symbol
Sa
expansion
Saturday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina