castellà
abreviatura
vi.
desarrollo
viernes
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
català
abreviatura
dv.
desenvolupament
divendres
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
anglès
abbreviation
Fri.
symbol
F
expansion
Friday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina