català
símbol
O
desenvolupament
oxigen
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Etimologia
Del grec oxýs (‘àcid’) i génos (‘origen’). El nom prové de Lavoisier, que pensava, erròniament, que tots els àcids contenien oxigen.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
O
desarrollo
oxigeno
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
anglès
symbol
O
expansion
oxygen
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 27-9-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina