castellà
símbolo
Ru
desarrollo
rutenio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Ru
desenvolupament
ruteni
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Ru
expansion
ruthenium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina