castellà
símbolo
Rf
desarrollo
rutherfordio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Rf
desenvolupament
rutherfordi
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Rf
expansion
rutherfordium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina