castellà
símbolo
Se
desarrollo
selenio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Se
desenvolupament
seleni
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Se
expansion
selenium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina