castellà
símbolo
Ta
desarrollo
tantalio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Ta
desenvolupament
tàntal
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Ta
expansion
tantalum
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina