castellà
símbolo
ar
símbolo
ara
desarrollo
árabe
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas
català
símbol
ar
símbol
ara
desenvolupament
àrab
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
ar
symbol
ara
expansion
Arabic
category
noun
thematic area
languages
languages

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2023