català
símbol
bg
símbol
bul
desenvolupament
búlgar
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
bg
símbolo
bul
desarrollo
búlgaro
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas
anglès
symbol
bg
symbol
bul
expansion
Bulgarian
category
noun
thematic area
languages
languages

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2023