català
símbol
sv
símbol
swe
desenvolupament
suec
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
sv
símbolo
swe
desarrollo
sueco
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas
anglès
symbol
sv
symbol
swe
expansion
Swedish
category
noun
thematic area
languages
languages

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2023