català
símbol
tl
símbol
tgl
desenvolupament
tagal
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
tl
símbolo
tgl
desarrollo
tagalo
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas
anglès
symbol
tl
symbol
tgl
expansion
Tagalog
category
noun
thematic area
languages
languages

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2023