anglès
symbol
vi
symbol
vie
expansion
Vietnamese
category
noun
thematic area
languages
languages
català
símbol
vi
símbol
vie
desenvolupament
vietnamita
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
vi
símbolo
vie
desarrollo
vietnamita
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2023