català
símbol
it
símbol
ita
abreviatura
it.
desenvolupament
italià
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
it
símbolo
ita
desarrollo
italiano
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas
anglès
symbol
it
symbol
ita
expansion
Italian
category
noun
thematic area
languages
languages

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2023