anglès
symbol
W
expansion
west
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions
català
símbol
O
símbol
W
desenvolupament
oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
O
símbolo
W
desarrollo
oeste
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-2-2022