castellà
símbolo
de
símbolo
deu
desarrollo
alemán
categoría
nombre masculino
área temática
filología
lenguas
català
símbol
de
símbol
deu
abreviatura
al.
desenvolupament
alemany
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
de
symbol
deu
expansion
German
category
noun
thematic area
languages
languages

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-3-2023