Darrera actualització: 19-6-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Style Guide: Writing and model documents» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2921> [consulta: 23 març 2023].