difós i difús

Difós (i difosa, difosos i difoses) és el participi del verb difondre, que vol dir ‘escampar’ o ‘divulgar’. No s’ha de confondre, per tant, amb l’adjectiu difús (i difusa, difusos i difuses), que significa ‘poc clar’ o ‘poc concret’.

Exemple adequatEl tumor s’ha difós per tot el cos.

Exemple adequatUna nebulosa és un núvol difús de gas i pols.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-6-2023
Citació recomanada:
«difós i difús» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1013> [consulta: 12 abril 2024].