Concordança entre el pronom i el seu referent

Quan un complement directe o un complement indirecte es pronominalitzen, cal tenir en compte que el pronom feble concordi en nombre amb el complement; és a dir, si el complement és un sintagma nominal plural, cal que concordi en plural, i si és un sintagma nominal singular, cal que concordi en singular. No obstant això, quan en el complement hi ha un nom col·lectiu, les possibilitats de concordança gramatical (atenent a la forma) o de discordança gramatical (atenent al significat) són diverses.

 • Quan el pronom feble (complement directe o complement indirecte) fa referència a un nom col·lectiu explícit en la frase, es prefereix fer la concordança en plural, és a dir, atenent al significat:

  Exemple adequatLa majoria de l’alumnat considera que el curs els ha ajudat.

  Exemple inadequatLa majoria de l’alumnat considera que el curs l’ha ajudat.


  Exemple adequatL’alumnat que ha qualificat el curs de bo ha indicat que el que els ha agradat més és el material docent.

  Exemple inadequatL’alumnat que ha qualificat el curs de bo ha indicat que el que li ha agradat més és el material docent.


  Exemple adequatNo busquem entre la gent en atur per donar-los feina, busquem gent molt ben situada per oferir-los llocs millors.

  Exemple inadequatNo busquem entre la gent en atur per donar-li feina, busquem gent molt ben situada per oferir-li llocs millors.


 • Quan el pronom feble (complement directe o complement indirecte) fa referència a un nom col·lectiu no explícit en la frase, es prefereix la concordança en plural, ja que el significat és molt rellevant i, fins i tot, la presència del pronom en singular pot arribar a crear confusió:

  Exemple adequatEntre els aspectes del curs que els han agradat més destaquen el material docent i la disponibilitat del professorat.

  Exemple no admissibleEntre els aspectes del curs que li han agradat més destaquen el material docent i la disponibilitat del professorat.

  en què el pronom feble els fa referència a l’alumnat o als alumnes i a les alumnes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-1-2019
Citació recomanada:
«Concordança entre el pronom i el seu referent» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1189> [consulta: 19 abril 2024].