Anys

Per fer referència a un any s’utilitza l’article masculí el o l’expressió l’any.

Exemple adequatLluís el Piadós va conquerir Barcelona l’any 804.

Exemple adequatLluís el Piadós va conquerir Barcelona el 804.


Exemple adequatL’any 1970 el van fer president.

Exemple adequatEl 1970 el van fer president.


Exemple no admissibleA l’any 1970 el van fer president.

Exemple no admissibleAl 1970 el van fer president.

Exemple no admissibleEn l’any 1970 el van fer president.

Exemple no admissibleEn el 1970 el van fer president.En general, tant en les datacions completes (dia + mes + any) com en les incompletes, davant l’any podem fer servir indistintament la preposició de o bé la contracció del. En els anys a partir del 2000, i com a reflex de la tendència general en llengua oral, el més habitual és fer servir la contracció.

Datacions completes:

Exemple adequatLa presentació del seu primer llibre es va fer el 2 de gener de 1998.

Exemple adequatLa presentació del seu primer llibre es va fer el 2 de gener del 1998.


Exemple adequatVa néixer el 2 del 2 del 2002.


Exemple inadequatVa néixer el 2 del 2 de 2002.


Datacions incompletes:

Exemple adequatUna nit de 1391 els jueus del Call van ser víctimes d’un avalot.

Exemple adequatUna nit del 1391 els jueus del Call van ser víctimes d’un avalot.


Exemple adequatVa perdre les eleccions del 2003.


Exemple inadequatVa perdre les eleccions de 2003.Cal tenir en compte, però, que en el cas dels textos administratius i jurídics la datació es fa sempre amb la preposició de més l’any, i no es fa servir mai la contracció del.

Exemple adequatBarcelona, 20 de gener de 1988

Exemple adequatVic, 13 d’octubre de 2014


Exemple no admissibleBarcelona, 20 de gener del 1988

Exemple no admissibleVic, 13 d’octubre del 2014Quan s’esmenta l’estació i l’any d’un esdeveniment s’utilitza sempre la contracció del.

Exemple adequatLa primavera del 68 va esdevenir històrica.

Exemple adequatL’estiu del 2015 va fer una calor insuportable.En les enumeracions i referències a períodes en què apareixen anys diferents són possibles les dues solucions esmentades, és a dir, de i del. Un cop s’hagi escollit una opció, cal mantenir-la en tot el document per donar coherència al text.

Exemple adequatdel 1700 al 1714

Exemple adequatdel 1936 al 1939

Exemple adequatdel 2000 al 2004


Exemple adequatde 1700 a 1714

Exemple adequatde 1936 a 1939

Exemple adequatde 2000 a 2004
Més informació
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Assessorament lingüístic [en línia]. [Cop. 2003]. “10 de gener de 2000 o 10 de gener del 2000 de o del davant l’any -de o del 1999- article + any -de o del 1999”.  <http://www.gencat.cat/optimot/>. [12 novembre 2013].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-2-2021
Citació recomanada:
«Expressió del temps: anys» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1345> [consulta: 13 juny 2024].