Informe científic

  • L’informe (dins l’entorn Argumenta)

    A la universitat, l’informe contribueix al desenvolupament del coneixement i satisfà necessitats diverses durant el procés de recerca, des de decidir iniciar la investigació fins a difondre’n els resultats entre els membres de la comunitat.

    Per garantir l’eficàcia informativa dels informes, que es concreta en l’objectivitat i la credibilitat de la informació exposada i l’interès que aquesta pot crear en el lector, convé seguir un procés, una estructura i unes recomanacions de redacció clau.

  • L’informe mèdic: com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió

    Un informe mèdic és un text escrit per un metge sobre el procés assistencial d’un pacient, en el qual es descriuen processos, proves i observacions per arribar a un diagnòstic i tractament adequats.

    Si segueixen unes recomanacions bàsiques d’escriptura clara i diàfana, els informes mèdics poden ser més entenedors, no només per als pacients, sinó també per a altres professionals i programes de tractament i recuperació de la informació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-7-2020
Citació recomanada:
«Informe científic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1735> [consulta: 18 abril 2024].