consegüentment i conseqüentment

No s’han de confondre els mots consegüentment i conseqüentment. L’adverbi consegüentment introdueix un fet que és resultat d’un altre, i és equivalent a ‘per tant’.

Exemple adequatEra un conferenciant de prestigi. Consegüentment, la sala es va omplir.

Exemple adequatL’augment de l’oferta ha fet baixar, consegüentment, els preus dels lloguers.


En canvi, l’adverbi conseqüentment expressa la consistència lògica d’una acció, i és equivalent a ‘coherentment’.

Exemple adequatEl degà va actuar conseqüentment i va dimitir.

Exemple adequatEl realisme és aquella disposició a veure les coses tal com són i a actuar conseqüentment.


Cal fer atenció al connector en conseqüència, que és sinònim de consegüentment i no pas de conseqüentment.

Exemple adequatL’augment d’alumnat ha comportat, en conseqüència, l’increment de professorat.

Exemple adequatL’augment d’alumnat ha comportat, consegüentment, l’increment de professorat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-1-2019
Citació recomanada:
«consegüentment i conseqüentment» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1849> [consulta: 12 abril 2024].