Dècades

Les dècades s’introdueixen sempre amb una preposició, que pot ser tant a com en.

Exemple adequatA/En la dècada dels noranta hi va haver un gran desenvolupament tecnològic.


Hi ha, però, unes restriccions en l’ús d’aquestes dues preposicions: davant d’article indefinit, davant d’un demostratiu i davant de referències genèriques (com ara les expressions en plural), fem servir sempre en.

Exemple adequatEls científics continuen investigant amb molt pocs recursos en una dècada extremament difícil per a la recerca.

Exemple adequatEn aquella dècada hi va haver episodis especialment bel·ligerants.

Exemple adequatNo trobem documentat aquest fenomen en dècades anteriors.


Les dècades s’escriuen amb lletres i en singular.

Exemple adequatAnomenem dècada dels seixanta el període comprès entre 1960 i 1969.

Exemple no admissibleAnomenem dècada dels seixantes el període comprès entre 1960 i 1969.

Exemple no admissibleAnomenem dècada dels 60 el període comprès entre 1960 i 1969.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-7-2016
Citació recomanada:
«Expressió del temps: dècades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2203> [consulta: 22 juny 2024].