Del gènere cap amunt

Com tota la nomenclatura de les ciències biològiques, les denominacions concretes dels tàxons superiors —regne, divisió o fílum, classe, ordre, família, etc.— s’han confegit en llatí. Això no obstant, si bé s’escriuen amb majúscula inicial, no es consignen en cursiva. Cal tenir en compte, d’altra banda, que aquesta mena de tàxons són uninominals (d’una sola paraula).

Exemple adequatConiferophytina (subdivisió)
Liliatae (classe)
Juncaceae (família)


Ara bé, és un fet molt freqüent i de llarga tradició que aquesta mena de tàxons, fins i tot en obres d’especialitat i molt tècniques, s’utilitzin en les formes catalanes corresponents. Aleshores, cal escriure-les en rodona i amb minúscula inicial (sovint precedides del tàxon corresponent).

Exemple adequatsubdivisió dels coniferofitins
classe de les liliates
família de les juncàcies

Exemple adequatArriben a constituir-se herbassars dominats pels potamogètons (Potamogeton spp.).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-10-2023
Citació recomanada:
«Del gènere cap amunt» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3253> [consulta: 22 abril 2024].