a l’hora i alhora

Convé no confondre les expressions alhora i a l’hora, que sonen igual, però no signifiquen el mateix.

Exemple adequatMarxarem tots dos alhora.

Exemple adequatMarxarem a l’hora de sopar.


 • Alhora és un adverbi que vol dir ‘al mateix temps’, ‘a la vegada’, ‘conjuntament’.

  Exemple adequatEls estudiants es van presentar alhora al despatx de la professora.

  Exemple adequatSi premeu la tecla de control i alhora la tecla Z, es desfà l’últim canvi.

  Exemple adequatDebatrem el pressupost i alhora les noves partides econòmiques.


 • A l’hora, en canvi, és una locució que significa ‘en el moment de’ o ‘amb puntualitat’.

  Exemple adequatLa comissió valora l’expedient a l’hora de seleccionar els candidats.

  Exemple adequatL’estudiant es va presentar a l’hora al despatx de la professora.

  Exemple adequatNo ve mai a l’hora, sempre fa tard.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-10-2021
Citació recomanada:
«a l’hora i alhora» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=986> [consulta: 12 abril 2024].