Cursiva

La lletra cursiva serveix per destacar lletres, paraules, frases o fragments dins un text escrit en rodona.

Produccions literàries, artístiques
i científiques
el manuscrit L’origen de les espècies, de Darwin
el quadre Les senyoretes d’Avinyó, de Picasso
l’escultura Desconsol, de Llimona
la pel·lícula Casablanca, de Michael Curtiz
el programa de televisió Trenta minuts, de TV3
el setmanari El temps
la revista Nature
el portal web Lecturelab
Paraules o expressions en sentit metalingüístic
El verb menjar pot tenir un ús intransitiu.
La j de majestat és una lletra fricativa.
Paraules o expressions d’altres llengües
el new look
una chaise longue
és condició sine qua non
Lletres dels apartats d’una enumeració
L’epígraf 2a del Reglament.

Aquest capítol inclou els apartats següents:
a) L’estructura
b) L’organització
Noms científics d’éssers vius
Coniferophytina
Gallus domesticus
Quercus ilex
Magnituds físiques
θ [temperatura Celsius]
Vm [volum molar]
Lletres en fórmules matemàtiques
a + b = c
F(x, y)


Si el text s’escriu en lletra cursiva, aleshores s’utilitza la rodona per destacar aquests mateixos elements.

Exemple adequatEn l’últim número de Llengua i ús se’n fa una anàlisi detallada.


S’anomena també itàlica, cancelleresca o bastarda.

Negreta

La negreta té un ús molt més restringit que la cursiva, i es reserva sobretot per indicar la jerarquia d’apartats en un text.

Els títols de capítols, apartats i subapartats d’un text
1 NEURODEGENERACIÓ
1.1 Models experimentals
1.1.1 Excitotoxicitat
1.1.1.1 Mecanisme general d’excitotoxicitat
Les paraules que cal localitzar fàcilment en un text complex
La normalitat de la pertorbació és una hipòtesi bàsica que cal que es compleixi, en primer lloc, per construir els estimadors MV i, en segon lloc, per fer la inferència, és a dir, els contrastos d’hipòtesis.

Versaleta

En alguns casos fixats per la tradició i per raons estètiques (són adequades per als casos en què una successió de majúscules destacaria massa en el text), es pot fer servir la versaleta en comptes de la majúscula.

Els numerals romans referits a segles i seccions d’obres
el segle viii aC
el cant iv de l’Odissea
Els cognoms dels autors en referències bibliogràfiques
Nabokov, Vladimir. Notes on prosody. New York: Pantheon Books, 1954.
Els cognoms dels autors en les citacions en forma de nota
1. Gabriel Ferrater, Les dones i els dies, p. 15.
Els títols d’obres que se citen a si mateixes
La mirada de Fuster, segons l’equip d’El Temps.
Guia ràpidaAquesta guia ràpida és una versió resumida del criteri «Tipus de lletra».
Darrera actualització: 17-1-2023
Impressió de la guia
Citació recomanada:
«Tipus de lletra» [en línia]. A: Guies ràpides: els criteris en versió reduïda. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/guiarapida.php?id=4> [consulta: 4 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina