2. Metodologia en el laboratorio > 2.3 pictogramas de seguridad
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal.lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil.lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
2.1 Limpieza del material de laboratorio
2.2 Normas de seguridad dentro del laboratorio
2.3 Pictogramas de seguridad
2.4 Nombres químicos comunes
2.5 Vocabulario químico
2.6 Sistema Internacional de Unidades
2.7 Diario de laboratorio
2.8 Modelo de diario de laboratorio
cerrar
A A A