12. cromatografia > 12.1 fonament de la tÈcnica
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
12.1 Fonament de la tècnica
12.2 Tipus de cromatografia
12.3 Aplicació
12.4 Utillatge/Material
12.5 Muntatge
12.6 Riscos i normes de seguretat
12.7 Altres cromatografies
tancar

En què consisteix?

La cromatografia comprèn un conjunt de tècniques que tenen com a finalitat la separació de mescles basant-se en la seva diferent capacitat d’adsorció en una altra substància. De manera general, consisteix a passar una fase mòbil (una mostra constituïda per una barreja que conté el compost desitjat en el solvent) a través d’una fase estacionària fixa sòlida. La fase estacionària retarda el pas dels components de la mostra, de manera que els components la travessen a diferents velocitats i se separen en el temps. Cadascun dels components de la barreja presenta un temps característic de pas pel sistema, anomenat temps de retenció. Quan el temps de retenció del compost desitjat difereix dels altres components de la mescla, es pot separar mitjançant la separació cromatogràfica.

 

Fonament teòric

La separació dels diferents components d’una mescla que es troben en un líquid o gas és el resultat de la diferent adsorció i retenció dels soluts a mesura que es desplacen al voltant o a sobre d’una substància líquida o sòlida (la fase estacionària). Les diverses tècniques per a la separació de mescles complexes es fonamenten en la diversitat d’afinitats de les substàncies per un medi mòbil gas o líquid i un medi adsorbent estacionari (paper, gelatina, alúmina o sílice) a través del qual passen.

 

A A A
<< Anterior  ||