Edició 2014

galga

Es tracta de la típica paraula que, tot i existir en la nostra llengua, usualment s’empra el terme en anglès (gauge). A més dins del món de la física hi ha una controvèrsia sobre el seu significat físic, especialment pel que fa a la possibilitat de ser mesurada o observada en el cas dels potencials electromagnètics i en el dels gravitatoris.

giragonsa

Sinònim d’espín, segons havia sentit dir.

gravetat

Una de les paraules més usades a la física, i potser cal revisar-ne la llei.

guspira

És una paraula que em costa recordar.

harmònic

És l’aproximació més utilitzada al llarg de la carrera, i molt útil a la física en general. Tant si vas a una classe de primer com de quart, probablement trobaràs un professor parlant sobre un oscil·lador harmònic!

heteroscedasticitat

És una paraula molt complicada que defineix una idea simple: defineix la situació en la qual una variable aleatòria no manté una variància constant. El prefix hetero- indica diferència i el sufix scedasticitat prové del grec skedastikos que indica tendència a la dispersió. Per algun motiu sempre em fa pensar en Mary Poppins.

histèresi

Em fascina la idea de la no-reversibilitat.

incertesa

S’assembla a un signe d’interrogació…

indistingibilitat

Característica atribuïda a partícules idèntiques en sistemes quàntics. No se m’acut cap paraula amb tantes is i, a sobre, totes idènticament àtones.

inèrcia

Concepte molt humà però de conseqüències que no s’assimilen fàcilment.

inèrcia

Tot cos lliure, sobre el qual no actua cap força, manté el seu estat de moviment.

infinit

A vegades no sabem com imaginar-ho, no obstant això és un concepte creat per nosaltres.

inflació

Determina l’evolució de l’univers i del nostre compte bancari.

inspecció ocular

Demostrar propietats, teoremes… a ull, siguin trivials o no.

interacció

És una paraula que s’utilitza fora de la física i té un ús força diferent. És de les que costa d’explicar als no físics.

intrínsec

Només en la física una paraula com aquesta pot tenir tant d’ús.  

invariància

Pel seu so musical. I perquè representa el concepte sobre el qual recolzen els principis de conservació, la geometria fractal i autoafí, el comportament dels sistemes a prop de la criticalitat…

isal·lòbara

Sempre crida l’atenció als meus alumnes quan la introdueixo a classe.

isal·lohipsa

Sempre crida l’atenció als meus alumnes quan la introdueixo a classe.

kaó

L’he triada per la seva sonoritat.

llum

És un camp de la física molt interessant i que en els últims anys està tenint molta importància. Personalment és un tema que em fascina des de petit.

magnetisme

La sonoritat d’aquesta paraula evoca sensació de misteri i de boira dispersa, de la mateixa manera que la força del magnetisme, que es distribueix per l’espai i pot passar desaparcebuda sense disponibilitat de pols o càrregues. El seu origen etimològic el trobem en el grec: magnítis líthos, pedra de Magnèsia, ciutat grega on abundava la magnetita (Fe3O4).

magnetohidrodinàmica

Representativa de l’esperit de consens.

maxwel·lià

Aquesta paraula m’agrada per la combinació de lletres que té i perquè il·lustra com un nom propi passa a ser adjectiu.

mètrica

És una paraula molt interdisciplinària i de gran importància de significat.

molecular crowding

És un escrache molecular, quan les molècules s’amunteguen dins la cèl·lula.

moment

Una de les paraules més polisèmiques de la física…

momentum

Paraula encunyada pel meu personatge preferit de la física, Sir Isaac Newton. Sempre li he trobat una doble connotació. Els moments es conserven a la Física (i els hauríem de conservar en el nostre pas per la vida).

naïf

Penso que és una manera molt elegant que tenen els professors de dir que t’estan explicant un concepte de la manera més planera possible.

oxímoron

No és de física, però en física n’emprem massa cops: «Hem fet una gran descoberta: el neutrí». El neutrí no és gran sinó que és minúscul!!!!