Laboratori de Fonètica “Eugenio Martínez Celdrán”

Eventos

Previstos

Pasados

Workshops on Catalan Prosody

workshops_catalan_prosody

El Workshop sobre la prosòdia del català serveix de fòrum de discussió i debat sobre la fonètica i fonologia suprasegmentals del català.

Comité permanent:

  • Teresa Cabré Monné (UAB)
  • Núria Esteve-Gibert (UOC)
  • Dolors Font (UB)
  • Ignasi Mascaró (IME)
  • Lourdes Romera (UB)
  • Pilar Prieto (UPF)
  • Maria del Mar Vanrell (UIB)

Edicions: 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 20172016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009