Laboratori de Fonètica “Eugenio Martínez Celdrán”

Museo de Fonética

.

Museu de Fonètica, Col·lecció Instruments Científics del Laboratori de Fonètica Eugenio Martínez Celdrán

XL Aniversari del Laboratori de Fonètica, exposició virtual al CRAI