Universitat de Barcelona

Doble titulació: Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració

Presentació

El doble itinerari de Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració permet assolir una formació bàsica d'estudis jurídics, politològics i de l'administració amb l'objectiu de respondre a les necessitats formatives més perfilades d'un segment important de nous estudiants i de satisfer l'exigència social d'una formació acadèmica més integrada i interdisciplinària.

La societat del nostre temps necessita professionals amb les habilitats adequades per entendre, incidir i modificar el que passa en el nostre món. Des del curs 2012-2013, aquest doble itinerari permet fer no un grau amb formació doble sinó dos graus simultàniament. Aquest doble itinerari, per tant, persegueix un objectiu de caràcter integral que, no obstant això, s’articula a partir de dues línies. La primera proporciona formació en els àmbits relacionats amb el món polític, en concret en activitats relacionades amb l'anàlisi, l'assessorament i el suport a l'activitat i la decisió política. La segona proporciona una formació bàsica sòlida per a l'exercici de les diverses professions jurídiques.

Les sortides professionals d'aquest doble grau són les mateixes que les del grau de Dret i les del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració, però amb un  valor afegit important derivat de la pluridisciplinarietat dels estudis politològics i de la capacitació professional específica dels estudis jurídics. La realitat professional actual, tant en l'àmbit públic com en el privat,  marca clarament  la necessitat que els professionals de disciplines diferents treballin conjuntament. En el cas del sector públic, aquest doble itinerari  respon a les necessitats acadèmiques requerides per les diferents oposicions als cossos jurídics i administratius (per exemple,  jutges, fiscals, diplomàtics o tècnics de les administracions públiques). En  relació amb el sector privat, el doble itinerari capacita per treballar, per exemple, en grans despatxos d'advocats, assessories jurídiques, entitats del tercer sector i ONG,  i dur a terme una activitat de consultoria altament especialitzada.

 

Comparteix-ho: