Sol·licitud i Procediment d'admissió

Sol·licitud i Procediment de selecció

 • La convocatòria de mobilitat per estudiar a l’estranger s’obre al mes de novembre.
 • A partir d’aleshores, l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret organitzarà una sessió informativa per a l’alumnat interessat a participar en el Programa de Doble Titulació.
 • La selecció tindrà lloc durant els mesos de febrer i març. Es valorarà especialment l’expedient acadèmic dels candidats i candidates

Com fer la sol·licitud:

1. Emplenar el formulari de sol·licitud online (es recomana llegir abans el document d’ajuda).

2. Un cop finalitzat el procés, podeu fer consultes i/o modificacions a través de l’accés a Consulta / modificació de la sol·licitud

3. Lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret una còpia signada de l’imprès de sol·licitud emplenat, acompanyant-lo de la següent documentació:

 • Currículum Vitae
 • Còpia de l’expedient acadèmic, segellada per Secretaria
 • Fotografia (mida carnet)
 • Documentació acreditativa del nivell d’anglès (no és imprescindible).
 • Carta de motivació

Admissió a la UPR

 • Per tal de ser admès/a, és necessari aportar una certificació bancària que acrediti una provisió de fons suficient per sufragar els costos derivats de l’estada a Puerto Rico i posterior retorn a Espanya (cal comptar amb uns ingressos aproximats de 20.000$, que poden ser avalats per una tercera persona).
 • La UPR expedirà una carta d’admissió als/les alumnes de la UB que hagin esta acceptats/des al programa, amb la qual podran tramitar el visat d’entrada a Puerto Rico. Aquests tràmits cal que es facin personalment a l’ambaixada dels EUA a Espanya, amb seu a Madrid.
 • Els/les estudiants es matricularan a la UB a finals de juliol. La formalització de la matrícula a la universitat d’origen és obligatòria, així com la contractació d’una assegurança que cobreixi la totalitat de l’estada a l’estranger.
 • A la UPR les classes comencen a mitjans d'agost, i finalitzen a principis de maig. Els períodes d'exàmens són al desembre i al maig.
 • L’alumnat que hagi superat a la UPR totes les assignatures estipulades al conveni podrà sol·licitar, en finalitzar l’intercanvi, la convalidació d'assignatures de contingut similar a les que s’oferten a la UB. La Facultat de Dret resoldrà si i l'alumne pot incorporar els crèdits al seu expedient.
Comparteix-ho: