Cerca

Paraula clau:

Paraninf

Els títols propis s’engloben en l’accepció de formació continuada que el Consell d’Europa defineix com "tota activitat d’aprenentatge portada a terme en qualsevol moment de la vida a fi de millorar coneixements, habilitats i competències sota una perspectiva cívica, social o lligada a l’ocupació".

La importància de la formació continuada lligada a les universitats ja es va plantejar en la Declaració de Bolonya (1999), i ha estat ratificada en les diferents reunions de ministres responsables de l’educació superior de la Unió Europea mantingudes a Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) i Lovaina (2009).

En aquest context, des de la universitat s’afavoreix la transferència de coneixement al món empresarial per tal que s’apliqui en diferents sectors productius, com també una formació professional lligada al lloc de treball o que permeti accedir a una millora laboral, sense deixar de tenir en compte que els títols propis i la formació permanent, en general, són vehicles per transmetre coneixements científics i culturals a la ciutadania amb la qualitat acadèmica que només una universitat pot oferir.

 

     "La formació no reglada que la Universitat de Barcelona ofereix ha de ser acadèmicament vàlida, professionalment útil i personalment enriquidora."

Dr. Joan Maria Malapeira

T'interessa