Seguiu-nos a Twitter!

Presentació

El grup Aporia delimita el pensament contemporani com al seu camp d’estudi, i posa en l’elaboració de discurs antropològic, ètic i polític, la seva principal finalitat.

Amb el nom "Aporia" es fa referència a la recuperació de l'herència socràtica i, alhora, a la problematicitat de fons que caracteritza la nostra societat tecnològica. L’aporia converteix el diàleg rigorós, entre nosaltres i amb els grans pensadors, en l’eina cabdal per mantenir viva la vocació filosòfica i la seva força de transformació social.

Novetats