Presentació

La Universitat de Barcelona, i en concret, el Vicerectorat d’Estudiants i Vida Universitària, pretén amb aquest pàgina web donar més visibilitat a les diferents associacions de la Universitat, a la tasca que realitzen i a les activitats que organitzen, així com als serveis que el Vicerectorat els ofereix, que, en bona part, s’apleguen a l’Hotel d’Associacions.

Les associacions d’estudiants de la UB organitzen un ampli ventall d’activitats com ara: xerrades, conferències, fòrums, revistes, actuacions musicals i teatrals, exposicions fotogràfiques i poètiques, etc.