Detall de tesis

“Alternative splicing control over naïve and primed pluripotency”

Doctorand:VICTORIA RODRIGUEZ VAELLO
Notícia | 06-07-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Alternative splicing control over naïve and primed pluripotency presentada pel Sr./a. VICTORIA RODRIGUEZ VAELLO, pel període de 7 dies  (del del 6 de juliol de 2020 al 14 de juliol de 2020).

 

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu