Detall novetats

Assessment of the Spanish marine social-ecological associations and its implication for integrated management

Notícia | 15-12-2020

Em plau comunicar-vos la convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada “Assessment of the Spanish marine social-ecological associations and its implication for integrated management of coastal and marine systems”, de la Sra. NATALÍ DENISE LAZZARI, dels estudis de doctorat EEES: Biodiversitat

Qualsevol persona interessada en participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de

sol·licitar mitjançant correu electrònic tramés a la CDF (doctorat.biologia@ub.edu) amb una antelació

mínima de 7 dies. També poden demanar l'assistència d'altres persones, el Coordinador/a del

Programa de Doctorat, el director/a, el tutor/a i el propi doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació

amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.

 

Dia: Dilluns, 18 de gener de 2021

Hora: 12:00 h

Lloc: Defensa telemàtica